جوایز و تسهیلات

استاد مشاور اختصاصی جهت نظارت بر فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشجوی ممتاز

اخذ درس به صورت غیر حضوری

تشکیل کلاس ویژه با تعداد کمتر از حد نصاب به منظور آموزش مباحث جدید علمی به دانشجویان ممتاز

برگزاری کلاسهای ویژه آموزش زبان خارجی به منظور استفاده مطلوب دانشجویان ممتاز از متون خارجی

امکان اخذ واحد تا سقف 27 در هر نیمسال تحصیلی

ایجاد تمهیدات لازم جهت شرکت دانشجویان ممتاز در کنفرانس های علمی و کارگاه‌های آموزشی داخلی

بورس تحصیلی

کمک هزینه تحصیلی

خوابگاه ( رایگان یا تخفیف ویژه)

بن خرید کتاب

استفاده از کتابخانه (افزایش تعداد امانت کتاب/ ارائه معرفی نامه برای استفاده از سایر کتابخانه ها)

تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی

ارائه معرفی نامه جهت بهره مندی از امکانات مراکز اطلاع رسانی موسسات پژوهشی، باشگاه دانش پژوهان جوان و...